Weer een prachtige tocht

Onder het motto “kerk in beweging” ging dit jaar de driekoningenvoettocht van start. In de startviering te Wijk bij Duurstede werd de eerste koning (Balthasar) geïnstalleerd. Omdat het de tiende editie van dit evenement was is de bedenker van dit evenement, Edwin van der Zande, aangezocht deze rol op zich te nemen. Een andere reden om Edwin de rol van een van de komingen te geven is zijn postuur. Ook vanwege het tweede lustrum zijn er namelijk nieuwe kostuums gemaakt en één daarvan leek speciaal gemaakt te zijn voor Edwin. Hij zag er met zijn paarse mantel als een waardig vorst.uit.
Na afloop van de viering was er koffie thee of chocomel met een plak verrukkelijke kruidencake. Naar verluidt is een vrijwilliger dagenlang aan het bakken geweest! Na wat aanwijzingen van de leiding begonnen ruim 150 man onder klokkengebeier aan de eerste etappe van de tocht; richting Cothen. Na ruim een uur lopen, onder andere dwars door een boomgaard, werden de lopers onder klokgelui verwelkomd. Er werden appels uitgedeeld en… de tweede koning werd ingewijd. Over de benoeming van deze koning is zorgvuldig nagedacht. Omdat de opbrengst van de tocht ten goede komt aan de Stichting Sierra Leone is Simon, die uit dat land afkomstig is, tot koning (Caspar) benoemd. Een koning die de stoet het nodige aanzien gaf. Op weg nu naar de volgende tussenstop, Werkhoven. Dit was de langste “etappe”, maar dank zij het stralende weer was het een genot om te lopen door ons prachtige Kromme-Rijngebied. In Werkhoven werden de wandelaars warm onthaald met chocolademelk en een beker linzensoep! De derde koning, Melchior, sloot zich nu aan bij de stoet. Via het sprookjesachtige Beverweerd ging het langs de Kromme Rijn op weg naar het eindpunt van de wandeling, de Nicolaaskerk te Odijk. Omdat deze kerk 50 jaar bestaat werden de wandelaars extra warm onthaald. Naast chocolademelk, soep en glühwein werd er ook getracteerd op brood en saté. Na deze verukkelijke ontvangst was het tijd voor de lichtjesviering waarin iedere wandelaar zijn lichtje ontstak rond acht kaarsen, die onze geloofsgemeenschappen symboliseren. De koningen boden hun tradtitionele cadeaus, mirre, wierook en goud aan. Maar vanwege het 50-jarig bestaan van de Nicolaaskerk boden zij onder het voorlezen van een wens ieder ook nog een ander aandenken aan. Nu was het de bedoeling om vanwege de actie voor Sierra Leone een aldaar gemaakt poppetje aan te bieden aan de vrijwiligers die de nieuwe mantels voor de koningen hebben gemaakt. Helaas waren de kleinoden nog onderweg. Na afloop van de viering werden alle vrjwilligers bedankt voor hun inspanning. Er kan teruggekeken op een geslaagde traditie die zeker nog tientallen jaren mag worden voortgezet.

Knipsel

De gelopen route

Wat info uit de pers:

Uit www.ditiswijk.nl: de start vanuit Wijk bij Duurstede

Omroep Houten: een algemeen verslag

De laatste aanwijzigingen…

DriekoningenvoettochtBeste wandelaar,
Op de eerste plaats wenst de werkgroep Driekoningenvoettocht u een gelukkig en gezegend 2014 toe.
Komende zondag, 5 januari, lopen we voor de 10e keer de Driekoningenvoettocht in de RK Parochie Paus Johannes XXIII. Dit jaar gaat de tocht van de ‘St. Johannes de Doper’-Kerk in Wijk bij Duurstede met een korte stop bij de ‘H.H. Petrus en Paulus’ in Cothen naar de ‘Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming’-kerk te Werkhoven. Na een pauze lopen we verder naar de ‘H. Nicolaas’- Kerk te Odijk, die dit jaar haar 50-jarig jubileum viert. In Odijk vieren we de Lichtjesviering.
Om 9.30 uur is er een startviering in de ‘St. Johannes de Doper’-Kerk in Wijk bij Lees verder

Driekoningenvoettocht 2014 – Kerk in beweging

dk2014DE TOCHT IS GEWEEST, U KUNT NIET MEER INSCHRIJVEN. TOT ZIENS IN 2015!!

Zondag 5 januari vertrekt rond 11.00 uur vanuit  Wijk bij Duurstede  de jaarlijkse Driekoningenvoettocht. Deze fraaie wandeltocht, die een kleine 15 km lang is, zal weer veel inwoners uit de Krommerijnstreek trekken, maar ook deelnemers uit andere streken zullen meelopen. Net als voorgaande jaren is de leeftijd geen begrenzing; van jong  tot  oud kan meelopen. De wandeling zal dit jaar de locaties Wijk bij Duurstede, Cothen, Werkhoven en uiteindelijk Odijk aan doen. Onderweg wordt de inwendige mens niet vergeten, zoals men zal ervaren tijdens de tussenstop in Werkhoven. Maar ook de traditioneel aangeboden frisse  versnapering op de route is onderdeel van deze bijzondere wandeling. Al weer 10 jaar lang ontstaan zo tijdens de wandeling spontane en gezellige gesprekken tussen wandelaars.

Net als vorig jaar is er een startviering, dit maal om 9.30 uur in de ‘St. Johannes de Doper’-Kerk te Wijk bij Duurstede. De wandeling start direct na de viering om 11.00 uur vanaf het kerkterrein. Via Cothen (aankomst rond 12.00) vertrekt de stoet naar de ‘Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming’-kerk te Werkhoven waar de tussenstop is rond 14.00, om vervolgens naar het eindstation de H. Nicolaas’- Kerk te Odijk te lopen. Mocht de totale afstand te groot zijn, dan kan men ook vanaf Werkhoven aanhaken met de tocht. Een bijzondere lichtjesviering  sluit deze traditionele wandeling zo na de feestdagen passend af.
Wandel ook dit jaar weer sportief mee met de Drie Koningen door de Krommerijnstreek naar het pittoreske Odijk. Tevens biedt dit u de gelegenheid om de RK-Kerken op de route te bewonderen. Eenieder wordt verzocht met eigen vervoer naar het startpunt te vertrekken. Voor diegene die geen eigen vervoer hebben, bestaat op verzoek ook de mogelijkheid om vervoerd te worden naar het vertrekpunt. Na afloop van de lichtjesviering wordt u met bussen weer teruggebracht naar het beginpunt in Wijk bij Duurstede (met een tussenstop in Werkhoven mocht u daar gestart zijn).

Wat een prachtige tocht op een prachtige dag!

 

De Drie Koningen gaan voorop in deze mooie tocht!

Het leek wel maart;  een aangename temperatuur, nauwelijks wind en af en toe een zonnetje. Kortom  een fantastische dag voor een fikse wandeling; want dat was het: de Driekoningvoettocht van dit jaar.  Er moest 15 kilometer afgelegd worden om vanuit de Barbarakerk te Bunnik naar de Michaelkerk in Schalkwijk te lopen. In Bunnik werd de toon figuurlijk en letterlijk gezet voor  een mooie dag. De speciale viering werd muzikaal schitterend ondersteund door het dames- en herenkoor dat voor deze gelegenheid  extra ondersteuning had van een cellist, violiste en een fluitist. De voorbeden werden uitgesproken door de drie Koningen, die er ondanks hun jeugdige leeftijd ( een hoopvol teken!) dank zij hun fraaie kostuums,  indrukwekkend uitzagen. Na de viering was er koffie thee en chocomel met lekkers om de wandelaars goed toegerust onder klokgelui op weg te sturen  Een stoet van ruim honderd mensen en een paard vertrok richting  Rhijnauwen om via Vechten en Nieuw-Wulven naar de  kerk van  Houten te lopen . Daar werden de wandelaars met klokgelui verwelkomd en wachtte de deelnemers een heerlijke traktatie; koffie en chocomel met warme apfelstrudel met warme vla; verrukkelijk!!!!Omdat er flink doorgelopen was kon er in alle rust genoten worden van alle lekkers en werd na ruim een half uur aan het tweede deel van de route begonnen. De stoet was in middels uitgegroeid tot ruim 150 man en ging  door de nieuwbouw van Houten, dwars door winkelcentrum Castellum via brug  over het kanaal naar Schalkwijk. Daar was het niet alleen het geluid van de kerkklokken dat ons verwelkomde; vier jonge dames met verschillende blaasinstrumenten heetten ons muzikaal welkom op de eindbestemming van de route. Ook hier werd de inwendige mens goed voorzien.

Lees verder